Jaarlijks feest in Schiedam Centrum

Privacy Statement | Disclaimer

Privacy Statement

Op de website van de Brandersfeesten worden contactformulieren gebruikt die bezoekers van de website kunnen invullen voor meer informatie. Stichting Brandersfeesten Schiedam vraagt hierbij persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Stichting Brandersfeesten Schiedam gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt. Zij zal de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Deze derden zijn niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

 

Disclaimer

Stichting Brandersfeesten Schiedam spant zich in om de informatie op deze website correct, actueel en toegankelijk te maken en te houden. Aan deze internetpublicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. De makers van de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten, voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, voor de gevolgen van het gebruik van de informatie alsmede voor ontbrekende of onjuiste vermelding van gegevens op deze website.

Mede mogelijk gemaakt door: