ANBI-gegevens

Naam instelling :
Stichting Brandersfeesten Schiedam

Fiscaalnummer :
Btw-nummer 8003.99.572.

Postadres :
Westvest 38
3111 BW Schiedam

Doelstelling van de ANBI :

De Brandersfeesten hebben tot doel de glorie en historie van Schiedam te tonen aan een breed publiek. Tevens hebben de Brandersfeesten tot doel zowel bezoekers van binnen Schiedam, als bezoekers uit de regiogemeenten naar de stad te trekken en een gevarieerd programma te bieden aan een brede doelgroep (5-75 jaar).

Dat de Brandersfeesten worden beschreven als een volksfeest of een familiefeest wordt zeker als compliment opgevat. Uit deze beschrijving blijkt namelijk dat de doelstelling om een zeer breed publiek aan te spreken, jaarlijks slaagt. Bij de totstandkoming van de Brandersfeesten zijn veel mensen betrokken, het is dan ook typisch een feest der herkenning. Uit publieksonderzoek is gebleken dat de bezoekers grofweg in te delen zijn in twee groepen; één groep die jaarlijks het evenement bezoekt voor vaste programmaonderdelen als de Brandersmarkt en één groep bezoekers die speciaal voor de zo kenmerkende gezelligheid van deze dagen naar Schiedam komt. Bezoekers uit Schiedam weten de weg naar de Brandersfeesten natuurlijk gemakkelijk te vinden, maar ook vele duizenden bezoekers van buiten de stad komen al jaren eind september trouw terug om te kunnen genieten van het grootste evenement van Schiedam.

Dat de Brandersfeesten in Schiedam staat voor verbinden en verbroederen staat buiten kijf. Samenwerken is in verband met de te verwachten teruglopende financiële middelen belangrijker dan ooit tevoren. In de loop der jaren is het netwerk van samenwerkende partijen zeer sterk gegroeid en is het aantal vrijwilligers fors toegenomen. Schiedamse horeca, de middenstand, verenigingen, musea, kerken, wijkcentra, sportclubs en vrijwilligersorganisaties werken samen en worden zoveel mogelijk betrokken en ingezet. Elk jaar worden extra inspanningen verricht om nieuwe bedrijven, organisaties, vrijwilligers en programmaonderdelen aan te trekken en verbinding te laten vinden tijdens de Brandersfeesten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan :

De stichting Brandersfeesten stelt alles in het werk om van de Brandersfeesten een groot knalfeest te maken. Dat wordt onder andere gedaan door middel van het programma. Het doel is stadspromotie voor jong en oud. Iedereen mag meedoen en zijn steentje bijdragen.

Stichting Brandersfeesten zet zich jaarlijks in om een nauwe samenwerking tot stand te brengen met het Schiedamse bedrijfsleven. Met het Centrummanagement en de Schiedamse horeca wordt waar mogelijk samengewerkt door middel van gezamenlijke acties en de inzet van gecombineerde publiciteit.
In 2014 is de samenwerking gezocht met Stichting Technet. Er werd op het Stadserf een grote banen/ techniek plein gerealiseerd samen met een aantal grote Schiedamse bedrijven.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen :

 • Openingsshow met artiesten, laser en vuurwerk
 • Gondelvaart
 • Branderszwemtocht
 • Schiedam Live
 • Techniek/Banenplein
 • Kermis
 • Standwerkersconcours
 • Levende Standbeelden
 • Schepen in de havens
 • Kinderactiviteiten
 • Avondtocht fluisterboot
 • stookmarathon
 • Brandersmarkt
 • Waterspelen en sport- en spel-activiteiten
 • Autostrada
 • Jeneverroute
 • Demonstratieplein
 • Lekker Frisfeest
 • Skatecliniques
 • Shanty en drankliederen festival
 • Activiteiten van het Jenevergilde

Namen en functie bestuurders :

 • Remy Reurling (voorzitter)
 • Yvonne Martijn (penningmeester)
 • Kitty Buijtendijk (bestuurslid)
 • Heidi Waanders (bestuurslid)
 • Manon Smit (bestuurslid)

Beloningsbeleid :

Er zijn geen personen in dienst, derhalve heeft de stichting geen beloningsbeleid.

Verslag uitgeoefende activiteiten :

De Brandersfeesten zijn (gelukkig) tot nu toe ieder jaar een succes gebleken. In totaal waren er ieder jaar ruim 250.000 bezoekers uit Schiedam en de wijde omgeving. De grote variatie in programmering zorgt er voor dat er ook werkelijk voor ieder wat wils was. Zoals kinderactiviteiten , de waterspelen, branderszwemtocht, braderieën, koren, muziek, bungyroeien, verlichte boten in de havens, en een lasershow. De openingsshow op het Land van Belofte met de lasershow en het vuurwerk is een waardevol onderdeel van het programma. De Schiedamse binnenstad is net als voorgaande jaren een perfect decor gebleken voor al deze activiteiten. Het succes van de Brandersfeesten is daarnaast natuurlijk voor een heel groot deel te danken aan de tomeloze inzet en samenwerking van de vele Schiedamse organisaties en vrijwilligers. Daarnaast levert stralend weer zeker ook een belangrijke bijdrage aan het slagen van de Brandersfeesten. De organisatie is dik tevreden over het verloop van het feestweekend.

Financiële verantwoording :